AGROTECH, spol. s r. o., Poličná 462

Společnost hospodaří na zhruba 1200 ha zemědělské půdy v katastrálních územích Poličná, Juřinka, Lhota u Choryně, Choryně  a Branky. Společnost provozuje smíšenou zemědělskou výrobu, vedle rostlinné výroby se zabývá i chovem hospodářských zvířat.

Úvod
21 16 7
 
 

AGROTECH, spol. s r.o., Poličná 462 podala v roce 2019 Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt v rámci opatření 19, podopatření 19.2, operace 19.2.1.

Název operace : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Název MAS : Místní akční skupina Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s.

Číslo Fiche : 1  -  Konkurenceschopnost podniků

Název projektu :  Pěstování a sklizeň širokořádkových plodin

Předmětem projektu je nákup zemědělské techniky – secího stroje VÄDERSTAD TPF 8

Hlavním cílem projektu je vysoká kvalita zakládání porostů kukuřice při splnění půdoochranných opatření

Projekt je spolufinancován Evropskou Unií

 

 


AGROTECH, spol. s r.o., Poličná 462 podala v roce 2018 Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na projekt v rámci opatření 19, podopatření 19.2, operace 19.2.1.

Název operace : Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Název MAS : Místní akční skupina Kelečsko – Lešensko – Starojicko, z.s.

Číslo Fiche : 1  -  Konkurenceschopnost podniků

Název projektu :  Úspora nákladů v živočišné a rostlinné výrobě

Předmětem projektu je nákup zemědělské techniky a po výběru dodavatele se jedná o :

- krmný vůz PATRIOT WARRIOR PLUS 9 MC

- rotační kartáč Agrometall KM P 2300

- traktor kolový JOHN DEERE 5090 M.

Hodnota zakázky :   1 944 000 Kč

Dotace vztahující se k zakázce :   972 000,00 Kč

Hlavním cílem projektu je zajištění vysoké kvality krmení skotu a úspory pohonných hmot.

 


 

Historie

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 17.8.1993 sedmi společníky. Po celou dobru trvání řídí společnost jednatel Ing. Jindřich Šnejdrla, který je v současné době jediným společníkem AGROTECH, spol. s r.o.

Společnost prošla nelehkým vývojem, kdy zejména devadesátá léta a počátek milénia byl pro ni nesmírně složitým obdobím. Za účinné pomoci obchodních partnerů, jako Lukrom Zlín, Mlékárna Valašské Meziříčí, Agropodnik Valašské Meziříčí, ale i za vydatné pomoci kdysi Agrobanky, dnes MONETA Money Bank, společnost krizová léta přečkala a dnes se dá o společnosti AGROTECH  Poličná tvrdit, že je připravena se dále úspěšně rozvíjet.