AGROTECH, spol. s r. o., Poličná 462

Společnost hospodaří na zhruba 1280 ha zemědělské půdy v pěti katastrálních územích. Jedná se o území obcí Poličná, Branky, Choryně, Lhota a Juřinka. 1045 ha je půdy orné, zbytek jsou trvalé travní porosty. Společnost se zabývá smíšenou zemědělskou výrobou, to znamená, že vedle práce na poli se zabývá i chovem zvířat. Jako svou doplňkovou činnost pak prodává naftu, motorové oleje, poskytuje služby mechanizačními prostředky a v neposlední řadě vyrábí agropelety, což není nic jiného, než granule z odpadů posklizňových linek na obilí a řepku.

Úvod
21 16 7
 

Historie

Společnost byla zapsána do obchodního rejstříku 17.8. 1993 sedmi společníky. Postupem času se počet společníků ustálil na dnešních čtyřech. Po celou dobu společnost řídí jednatel Ing. Jindřich Šnejdrla, rostlinnou výrobu má na starosti František Stančík, ekonomiku Anna Malá, vnější a vnitřní vztahy pak poslední ze stávajících společníků, Ing. Marie Kettnerová.

Společnost prošla nelehkým vývojem, kdy zejména devadesátá léta a počátek milénia byl pro ni nesmírně složitým obdobím. Za účinné pomoci obchodních partnerů, jako Lukrom Zlín, Mlékárna Valašské Meziříčí, Agropodnik Valašské Meziříčí, ale i za vydatné pomoci kdysi Agrobanky, dnes GE Money Bank, společnost krizová léta přečkala a dnes se dá o společnosti AGROTECH Poličná tvrdit, že je připravena se dále úspěšně rozvíjet.